GIỚI THIỆU VỀ VIỆN CÔNG NGHỆ VTG

Công ty CỔ PHẦN VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC QUỐC TẾ VTG được thành lập với mục đích thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực có trình độ kỹ năng nghề cao. Thành viên sáng lập là những nhà khoa học đã được đào tạo ở nước ngoài kết hợp với các chuyên gia quản lý đào tạo nghề và doanh nghiệp đang hoạt động về lĩnh vực kỹ thuật tại Việt Nam. Xem tiếp
 

Đối tác